Tiivistelmä kandidaatin tutkielmasta: Hakukoneoptimointi

hakukoneoptimoinnin huipulle linkki

Hakukoneoptimointi vaatii kekseliäisyyttä, analyyttistä ajattelua ja kärsivällisyyttä. Hakukoneoptimoinnin tulokset eivät näy heti vaan saattaa kulua päiviä tai viikkoja ennen kuin saadaan tuloksia. Toisaalta toimenpiteet saattavat vaikuttavaa positiivisesti vielä kuukauden päästä. Kun vihdoin kävijämäärät alkavat nousta, ja tajuat sen johtuvat hakukoneoptimoinnista, on onnistumisen ilo suurta. Tämä kandidaatin tutkielma soveltuu hyvin perustietojen opetteluun. Perusteiden jälkeen on helpompi seurata alan keskustelua ja tehdä oivalluksia, joilla voi jättää kilpailijat monta sivua jälkeen Googlessa.

Hakukoneoptimoinnin menetelmiä

Hakukoneoptimoinnin avulla pyritään saamaan mahdollisimman hyvä sijoitus hakukoneissa. Hakukoneoptimointi on tärkeää, koska suurin osa klikeistä kohdistuu mainosten sijaan luonnollisiin tuloksiin. Internet markkinoinnin hienous on siinä, että kaikkea pystytään mittaamaan. Hakukoneoptimoinnin tulokset ovat helposti todistettavissa konkreettisten mittareiden avulla.

Hakukoneoptimointi on jatkuvasti muutoksessa oleva internet markkinoinnin muoto. Hakukoneoptimointi on haastavaa, koska esimerkiksi Google muuttaa hakualgoritmiaan jopa satoja kertoja vuoden aikana. Tällöin hakukoneoptimoinnin ammattilaisten tulee sopeutua muutoksiin toteuttaakseen tehokasta hakukoneoptimointia. On olemassa tiettyjä hakukoneoptimoinnin perussääntöjä. Nämä ovat hakukonesijoitukseen vaikuttavia tekijöitä, jotka muuttuvat todella harvoin. Näitä ovat:

  1. Avainsanojen käyttäminen
  2. Linkkien hankkiminen
  3. Laadukkaan sisällön tuottaminen
  4. Tagien optimointi

Avainsanat ovat sivuston kannalta olennaisia sanoja tai fraaseja. Näillä termeillä hakukoneiden käyttäjät etsivät sivustoja hakukoneista. Hakukoneoptimoinnilla on tarkoitus saavuttaa mahdollisimman hyvä sijoitus hakukoneissa valituilla avainsanoilla. Sivustolle saapuvilla linkeillä (inbound links) pystyy parantamaaan huomattavasti omaa hakukonesijoitustaan. Parhaassa tapauksessa linkkaavien sivujen sisältö liittyy optimoitaviin avainsanoihin. Google on käyttänyt linkkejä sijoituksen määrittämiseen sen perustamisesta lähtien, joten linkkien hankinnalla on pitkät perinteet.

Laadukas sisällön tuottaminen on hakukoneoptimoinnin suuntaus, joka on kasvattanut merkitystä lähivuosina. Google mainitsee sivuillaan, että yksi sen päätavoitteista on tarjota laadukasta sisältöä käyttäjille. Tagien optimointi on sivuston teknistä optimointia. Tämän toimivuus perustuu siihen, että hakukoneet etsivät sivuston kannalta olennaisia sisältöä tageista. Tällöin on hakukoneoptimoinnin kannalta tärkeää sisällyttää avainsanoja sisällön lisäksi muun muassa otsikoihin ja title tagiin.

Googlen toiminta

Hakukoneoptimoinnissa on kolme osapuolta: hakukoneoptimoijat, hakukoneet ja hakukoneiden käyttäjät. Hakukoneoptimoijat yrittävät saada hakukoneet näkemään optimoitavat sivustot laadukkaina. Hakukoneet taas yrittävät näyttää mahdollisimman puolueettomia ja laadukkaita tuloksia käyttäjille. Hakukoneoptimointi on jatkuvaa kädenvääntöä hakukoneiden ja hakukoneoptimoijien välillä.

Googlen toiminta perustuu algoritmiin, joka määrittää näytettävät hakutulokset. Algoritmin muutokset on dokumentoitu kattavasti hakukoneoptimoijien toimesta, koska muutoksien ymmärtäminen on tärkeää. Niiden perusteella pystytään saamaan kattava kuva hakukoneoptimoinnin kehityksestä. Graafeissa on esitetty hakukoneoptimoinnin kannalta merkityksellisimmät algoritmipäivitykset.

hakukone algoritmit kuva
Googlen hakukoneen algoritmin kehitys vuosina 2000–2007

Googlen alkuaikoina keskityttiin perustavan laatuisiin ongelmiin kuten Black hat -menetelmien karsimiseen. Näillä tarkoitetaan hakukoneoptimoinnin keinoja, jotka eivät ole hyväksyttäviä kuten eri sisällön näyttämistä hakukoneelle ja sivuston käyttäjälle. Vähitellen Googlella aloitettiin panostamaan enemmän sisällön laatuun ja siihen, että miltä hakukoneen tulossivu näyttää. Viime vuosina Google on lisännyt päivitystiheyttä ja uusien ominaisuuksien seuraaminen on entistä tärkeämpää.

Hakukoneen algoritmipäivitykset
Googlen hakukoneen algoritmin kehitys vuosina 2008–20013

Caffeine-, Panda-, ja Hummingbird-päivitykset tekivät suuria muutoksia algoritmiin ja niillä oli huomattavan laajoja vaikutuksia hakusijoituksiin. Caffeine-päivitys keskittyi erityisesti haun teknisten ominaisuuksien parantamiseen. Panda keskittyi laadukkaan sisällön tunnistamiseen ja Hummingbird lisäsi uusia ominaisuuksia Googlen hakutuloksiin. Hummingbird keskittyi erityisesti valmiin tiedon näyttämiseen pelkkien linkkien sijaan.

Nykyään hakutuloksien ulkonäköön vaikuttaminen on kokonaan oma taiteen lajinsa. Google tarjoaa monia mahdollisuuksia hakutuloksien ulkonäön muuttamiseen. Oman linkin alle on mahdollisuus saada esimerkiksi hintatietoja tai arvosteluja. Oman kuvan näkyminen linkin vieressä on tehokas keino parantaa käyttäjien mielenkiintoa linkkiä kohtaan. Kuva herättää luottamusta ja tällöin linkkiä klikataan useammin eli sen klikkausprosentti nousee (click-through rate, CTR).

Sosiaalisten signaalien huomioiminen on tullut entistä tärkeämmäksi hakukoneoptimoinnissa. On ollut eriäviä mielipiteitä siitä, että onko sosiaalisella medialla erityistä vaikutusta hakusijoituksiin. Se on kuitenkin varmaa, että näiden kanavien kautta pystytään saamaan sivustolle lisää liikennettä. Tämä taas parantaa hakukonesijoitusta. On vaikeaa keskittyä vain hakukoneoptimoinnin, koska internet markkinoinnissa eri toimenpiteet vaikuttavat toisiinsa kuten sosiaalinen media, blogit ja maksettu hakukonemainonta.

Antoisia lukuhetkiä ja koittakaa olla hajoilematta kandin akateemisuuteen.

Kandin selailtuaan on hyvä perehtyä postaukseen: 3 vinkkiä hakukoneoptimoinnin aloittamiseen.